Viden om læsning

Carsten Elbro, der er professor i læsning, definerer læsning således:
“Læsning vil sige at forstå skrevne meddelelser. Mere præcist er læsning at genskabe et forestillingsindhold på basis af en identifikation af tekstens ord og forhåndskendskab til tekstens begrebsverden.
Læsning drejer sig typisk om at nå frem til et forestillingsindhold, dvs. en forståelse af indholdet af en tekst. Og måden, man gør det på, er typisk ved at opfatte de trykte ord og fortolke dem i lyset af den viden, man har.”

Herunder kan du finde mere viden om læsning og læse-stavevanskeligheder.

Nationalt videnscenter for læsning

Ordblindeforeningen

Nota

Center for Læseforskning