Læsevanskeligheder

Man taler om læsevanskeligheder, når en person ikke kan læse de tekster, det forventes – når færdighederne ikke kan stå i forhold til læsekrav.
Når vi taler om børn med læsevanskeligheder kan barnet således ikke leve op til skolens, barnets egne og forældrenes forventninger.

I 1998 lavede OECD en definition på funktionel læsekompetence, som lyder:
”De kundskaber, der er nødvendige for at kunne forstå, bruge og reflektere over skrevne og elektroniske tekster med henblik på at opnå egne mål, at udvikle viden og sit potentiale og kunne deltage i samfundet:”
I forhold til samfundets behov er kravene i den grad steget de senere år, hvorfor flere vil opleve, at de har læsevanskeligheder, og undersøgelser peger på, at 1 million danskere oplever læsevanskeligheder.

Læsevanskelighederne er meget forskellige:

Flere elever kommer ikke i gang med læseprocessen, når det forventes af dem i indskolingen. Måske er de ikke parate, eller måske er der andre grunde til, at læsevanskeligheder og til, at de halter bagefter.
Denne gruppe elever vil ofte kunne indhente det forsømte med en målrettet indsats.

En anden gruppe elever har problemer med at forstå det læste, og ofte har de vanskeligheder med forståelsen generelt.
Måske har de ikke dansk som modersmål, eller måske har de andre sproglige vanskeligheder.
Denne gruppe vil ligeledes have glæde af at blive støtte i læseprocessen.

Den sidste gruppe udgør de ordblinde børn, som har svært ved at lære at læse.
De har svært ved at udskille enkeltlyde i sproget – de har svært ved at give hvert bogstav en lyd.
Disse vanskeligheder kalder man fonologiske vanskelheder.
Denne gruppe kan lære at læse, men vil ofte fremover have en upræcis læsning.
I dag har den ordblinde gode muligheder for at blive kompenseret med it i forhold til læsning og skrivning, og med god støtte kan den ordblinde klare sig på lige fod med personer, som ikke har disse vanskeligheder.
Det ordblinde barn har behov for en målrettet og skræddersyet undervisning i læsning og skrivning.

Læseforsker Carsten Elbro definerer ordblindhed således:
”Ordblindhed er markante vanskeligheder med at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger. Ordblinde har særlig svært ved ord, som de ikke har set før.
Læse- og stavefejlede er ofte i modstrid med alm. forbindelser mellem bogstav og lyd, fx kulde læst som kunne, og dig skrevet din.